Committees

Indian Student Culture Society
69, Shivaji Nagar, Civil Lines, Jaipur
Management Committee
S.No. Board of Management Father’s/Husband’s Name Designation
1 Sh. Rajendra Kumar Sharma Sh. Shiv Kumar Sharma President
2 Sh. Khiv Singh Rajpurohit Late Sh. Moti Singh Vice President
3 Sh. Hajari Lal Gurjar Sh. Man Prakash Gurjar Secretary
4 Sh. Vaidik Sunil Acharya Late Sh. Shiv Shambhu Vaidik Treasurer
5 Smt. Shivanshi Shekhawat Sh. R.S. Sodha Joint Secretary
6 Smt. Sneh Sh. S.K. Sharma Member
7 Dr. Meenakshi Sharma Sh. C.N. Sharma Member
8 Sh. Vijay Shankar Tiwari Sh. S.N. Tiwari Member
9 Dr. Arvind Sharma Sh. J.R. Sharma Member
10 Dr. Umesh Sharma Sh. Kedar Sharma Member
11 Smt. Seema Kanwar Chouhan Sh. Rajendra Singh Nirwana Member
12 Smt. Poonam Sharma Sh. Rajendra Prasad Sharma Member
13 Sh. Purshottam Bharadwaj Sh. B.R. Sharma Member
14 Sh. Hemant Vijayvargiya Sh. Madhav Lal Member
15 Smt. Renu Kanwar Sh. Krishan Singh Chouhan Member
16 Dr. K.B. Sharma Sh. S.N. Sharma Edu. Consulatant
17 Dr. Ashok Sidana Sh. Harbas Lal Edu. Consulatant
18 (Vacant) Govt. Representative
19 (Vacant) University Respresentative
20 (Vacant) Principal